Code miễn phí, Tặng 200K bạc

Tải ngay

Thời gian

Từ bây giờ ~ tặng hết code

Phương thức nhận

Nhập số điện thoại để nhận OTP, sau khi thành công sẽ nhận được một số giftcode

Hình thức đổi

Từ web VTCO → nhấn GiftCode → đăng nhập nhân vật → nhập code → hoàn tất

※ MỖI TÀI KHOẢN CHỈ ĐƯỢC NHẬN MỘT LẦN